Mibe fektetünk?

Az ALTERA Hibrid Modell lényege, hogy öt különböző befektetési stratégiát alkalmazunk, amelyek más-más jellegű félreárazott és magas hozamú eszközöket keresnek, és más okokból bizonyulnak eredményesnek. A stratégiák eltérése mind az időzítést, mind a beszállási pontokat, mind az eszközöket érinti.

A vállalat befektetései többségét tőzsdei ügyleteken keresztül hajtja végre, ugyanakkor alkalmanként vásárol és ad el értékpapírokat tőzsdén kívüli (OTC) ügylet keretében is, valamint meghatározott keretek között tőzsdén kívüli vállalatokban is hajt végre magántőke befektetéseket. Az ALTERA Nyrt. egyedi döntések alapján ingatlanbefektetéseket is végrehajthat.

A Társaság portfóliójában az alábbi eszközöket különíti el:

– konzervatív portfólió

– dinamikus portfólió

Az első portfólióban kizárólag kötvények és ingatlanok szerepelhetnek, amelyek eső részvényárak, és a reálgazdasági válságok idején is folyamatos készpénzáramlást, valamint a futamidő végéig a tőke visszafizetését ígérik. A kötvény portfólió hátralévő átlagos futamideje nem haladhatja meg az 8 évet. Az örökjáradék jellegű befektetések esetén a számítást 10 éves futamidővel végezzük. A kötvény portfólióban azonos értékpapír aránya nem haladhatja meg a 10%-ot, továbbá azonos kibocsátó által kibocsátott értékpapírok összesített aránya nem haladhatja meg a 20%-ot a vásárlás pillanatában. Kivételt képeznek az OECD országok állampapírjai, amelyek esetén nincsen korlátozás. Az elmúlt évek ingatlanpiaci helyzete jelentősen megváltozott és jelenleg van a piacon olyan ingatlankínálat, amely az ALTERA Nyrt. befektetési és hozamelvárási, valamint kockázati követelményeinek megfelelnek, így azok a portfólióba beleilleszthetők. Egy-egy ingatlanbefektetésbe maximálisan az ALTERA Nyrt. saját tőkéjének 5%-a fektethető be, ettől indokolt esetben egyedi Igazgatósági döntéssel el lehet térni.

A másik fő portfólió elsősorban, de nem kizárólag részvény, vagy részvény alaptermékkel rendelkező befektetési eszközöket tartalmazhat. A részvény portfólión belül a Társaság diszkrecionális alapon dönt a megvásárolni kívánt eszközök tranzakcióiról. Ezen döntések meghozatala előtt technikai elemzés alapján felméri a globális részvénypiaci trendeket, és ez alapján az alábbi befektetés-értékelési típusú részvények között dönt: magas osztalékhozamú, érték alapú, magas növekedésű papírok, továbbá részvény alapú bónusz certifikátok és részvényopciók. Az egyedi értékpapír döntések esetén a Társaság köteles bizonyos fő kritériumokat figyelembe venni, amelyek az adott papír vagy az ahhoz tartozó alaptermék kapitalizációját, volatilitását, és adott esetben árbevételének, eredményének, osztalékhozamának mértékét és historikus trendjét monitorozza. A Társaság jogosult a részvény portfólión belül alportfóliókat létrehozni, amelyet az Igazgatóság adott tagja egyéni döntés alapján alakíthat ki.

A két fő portfólióelem közötti megosztást az ALTERA Nyrt. mechanikus allokálási szabályok alapján végzi. Az allokáció a Dow Jones Global Stock Index aktuális értéke, valamint az utóbbi 15 év szintjeinek szélsőértékei alapján kerül meghatározásra. Az ALTERA Nyrt. kizárólag az alábbi befektetési eszközöket teheti bármely portfóliójába: bankbetétek, állampapírok és vállalati kötvények, ingatlanok, vállalati tulajdonrészek, részvények, CFD-k, ETF-ek, bónusz certifikátok, opciók és nyersanyagok.

Navigation