Tájékoztatás zárt körben kibocsátott törzsrészvények BÉT-re történt bevezetéséről

2019. február 07.

Az AutoWallis Nyrt. (cégjegyzékszáma: 01-10-047350; székhely: székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; a továbbiakban: Kibocsátó) – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 2. § (3) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve – ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit az alábbiakról.

A Kibocsátó a 2019. január 31.-ei közleményében tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy 243.113.880 darab, 12,5,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvény (Részvények) bevezetését kezdeményezte a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT).

A Részvények BÉT-re történő bevezetése a mai napon megvalósult, és a bevezetett Részvényekkel történő kereskedés is megindult a mai nappal.

A Kapcsolódó közzétételek elérhetők a BÉT honlapján és a kozzetetelek.mnb.hu oldalon.

Budapest, 2019.02.07.

AutoWallis Nyrt.

Navigation