Tájékoztatás nagy összegű pozíció változásról

2015. szeptember 18.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A Társaság  2015. szeptember 18-án valamennyi (3 db 100.000 USD névértékű) Biz Finance kötvényét (ukrán Eximbank leányvállalata) értékesítette, így a Biz Finance pozíciók összértéke nullára csökkent.

A Társaság az ügyleten megközelítőleg 44.300 USD nyereséget realizált.
A vonatkozó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu címen és a BÉT oldalán is elérhető.

Budapest, 2015. szeptember 18.

ALTERA Nyrt.

Navigation