Tájékoztatás a saját tőke 15%-át meghaladó mértékű tulajdonos változásról

2017. május 02.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A Freeway Limited 2017. május 2-i részvény tranzakciójának következtében a Freeway Limited tulajdonában lévő ALTERA részvények mennyisége 67.680 db törzsrészvényre változott, amely a törzsrészvények 19,94%-a, a teljes kibocsátott alaptőke 19,65%-a, és a szavazatokra feljogosító részvények 19,65%-a; a Mercer Ltd. részesedése 0 db-ra változott.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

 

Navigation