Tájékoztatás nagy összegű pozíciófelvételről

2014. október 16.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A Társaság  2014. októberében 1 db 200.000 USD névértékű Russian Standard kötvényt vásárolt, a Russian Standard pozíciók összértéke így megközelítőleg 42 millió forint, amely a saját tőke 6%-a.

A vonatkozó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu címen és a BÉT oldalán is elérhető.

ALTERA Nyrt.

 

 

 

Navigation