Igazgatósági hirdetmény zárkörű részvénykibocsátás útján megvalósuló alaptőke-emelésről

2014. október 16.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 – Budapest, Benczúr u. 43. II/3., cégjegyzékszám: Cg.01-10-047350adószám: 23846085-2-42, a továbbiakban: Társaság) a 9/2013. (IV. 29.) számú közgyűlési határozata és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően jelen hirdetmény útján tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Igazgatósága 1/2014 (IX.15.) sz. határozatával zártkörű tőkeemelésről döntött.

További részletek és a vonatkozó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu–n és a BÉT honlapján.

Részvényjegyzési nyilatkozat 2014 10 15 Igazgatósági hirdetmény_2014 10 15

 

 

Navigation