Tájékoztatás vezető állású személy bejelentéséről

2014. június 03.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 28/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást adja.

Az ALTERA Nyrt. 2014. június 1-től kinevezett vezérigazgatója Vingelman József. A vezérigazgató az Mt. 208. § (1) bekezdése alapján vezető állású munkavállalónak számít, és munkaviszonya határozatlan idejű. Vingelman József jelenleg nem rendelkezik részvénytulajdonnal az ALTERA Nyrt.-ben.

ALTERA Nyrt.

Navigation