Az ALTERA Nyrt “C” sorozatú törzsrészvényeinek tőzsdei bevezetésének és új részvények kibocsátásnak felügyeleti engedélyéről

2012. december 21.

Közlemény

az ALTERA Nyrt. részvényeinek “C” sorozatú törzsrészvényeinek tőzsdei bevezetésének és új részvények kibocsátásnak felügyeleti engedélyéről

Az ALTERA Nyrt. (székhely: 1068 – Budapest, Benczúr u. 43. II/3., cégjegyzékszám: 01-10-047-350, adószám: 23846085-2-42, képviseli: Szabó Barnabás, mint az Igazgatóság elnöke) ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-720/2012. számú határozatában az ALTERA Nyrt., mint Kibocsátó számára

az újonnan kibocsátásra kerülő, minimum 200.000 darab, maximum 1.250.000 db, egyenként 1.000 Ft névértékű, “C” sorozatú, HU0000115308 ISIN azonosítójú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényének (Részvények) nyilvános forgalomba hozatalához és a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 – Budapest, Andrássy út 93.) (BÉT) által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez,

valamint a 95.000 darab, korábban zárt körben kibocsátott Részvénynek a BÉT által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített

összevont kibocsátási tájékoztató és hirdetmény közzétételét 2012. december 15-én engedélyezte.

Budapest, 2012.12.20.

Szabó Barnabás s.k.
igazgatóság elnöke,
ALTERA Nyrt.

Az ALTERA IPO Tájékoztató letölthető innen.
Az ALTERA Felügyeleti engedély letölthető innen.

Navigation