Az ALTERA Nyrt. 2013.őprilis 29-i közgyűlésére előterjesztések és kapcsolódó anyagok

2013. április 08.

ALTERA Nyrt. 2013.04.29-i közgyűlési előterjesztések és kapcsolódó anyagok

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3.; nyilvántartja a Főváros Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047350) tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a 2013 április 29-i közgyűlési előterjesztések, éves jelentés és könyvizsgálói jelentés, a 2012. 07. 11. fordulónapi beszámoló valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentés letölthetőek a Társaság dokumentumtárából.

ALTERA Nyrt.

Navigation