Az ALTERA Nyrt. 2013.április 29-i közgyűlés előterjesztéseinek elfogadása

2013. április 30.

A 2013 Április 29-i Közgyűlés előterjesztéseinek elfogadása

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest, Benczúr u. 43., II./3 ; a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a Befektetőket, hogy a 2013. Április 29-én tartott Közgyűlésén valamennyi (2013. Április 8-án közzétett) előterjesztését elfogadta. A Közgyűlés részletes anyagai, beleértve a jegyzőkönyvet, annak teljes feldolgozását követően kerül közzétételre.

ALTERA Nyrt.

Navigation