Tájékoztatás vezető állású személy részvény tranzakciójáról

2014. szeptember 18.

Tájékoztatás saját részvény tranzakcióról

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást adja.

A Társaság Igazgatóságának elnöke, Szabó Barnabás 2014. szeptember 17. napján az ALTERA Nyrt. “C sorozatú” törzsrészvényeinek egy részét értékesítette tőzsdén kívüli ügylet keretében, befektetési szolgáltató igénybe vétele nélkül. A tranzakció átlagárfolyama 2.446 Ft, az eladott mennyiség 423 db volt.

 

A tranzakció után Szabó Barnabás tulajdonrésze a Társaságban

magánszemélyként

1.625 db “A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényből (ISIN: HU0000115290)

0 db “B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényből (ISIN: HU0000118849)

1.466 db „C” sorozatú törzsrészvényből (ISIN: HU0000115308) áll.

 

az általa ellenőrzött AWM Pénzügyi Holding Zrt-n keresztül:

 

625 db “A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényből (ISIN: HU0000115290)

2.250 db “B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényből (ISIN: HU0000118849)

0 db „C” sorozatú törzsrészvényből (ISIN: HU0000115308) áll.

 

Budapest, 2014. szeptember 18.


ALTERA Nyrt.

Navigation