Alaptőke nagysága és szavazati jogok

2013. április 24.

Alaptőke nagysága és szavazati jogok száma, továbbá újonnan kibocsátott részvények közgyűlésen történő részvételével kapcsolatos tájékoztatás

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest, Benczúr u. 43., II./3 ; a továbbiakban: „Társaság”) a 2013. április 29-re szóló, 2013. március 30-án közzétett meghívót kiegészítve a Társaság tájékoztatja a nyilvános forgalomba hozatal során jegyző törzsrészvényeseket, hogy a technikai lebonyolításhoz szükséges idő hiányában a törzsrészvényeik az április 29-i Közgyűlés előtti részvénykönyv zárásig nem kerülnek jóváírásra, bár ennek érdekében a Társaság megtett minden szükséges lépést, így ők a jelenlegi (mérlegelfogadó) közgyűlésen ezen újonnan kibocsátandó törzsrészvényekkel nem vehetnek részt, nem szavazhatnak. A Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a 2013. április 29-i közgyűlésen az alábbiak szerint alakul.

Alaptőke, részvények:

Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Darabszám Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (szavazatelsőbbségi részvény) 1000 Ft 2500 db 2 500 000 Ft
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény) 1000 Ft 2500 db 2 500 000 Ft
„C” sorozat (törzsrészvény) 1000 Ft 95 000 db 95 000 000 Ft
Alaptőke összesen 100 000 db 100 000 000 Ft

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvény- sorozat Kibocsátott darabszám Saját részvény száma Szavazati jogra jogosító részvények Szavazati jog (részvény/db) Összes szavazati jog
„A” sorozat (szavazatelsőbbségi részvény) 2500 db 0 db 2500 db 1 2500
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény) 2500 db 0 db 2500 db 1 2500
„C” sorozat (törzsrészvény) 95 000 db 0 db 95 000 db 1 95 000
Összesen 100 000 db 0 db 100 000 db 100 000

ALTERA Nyrt.

Navigation