Közzétételek

Szavazati jogok száma és alaptőke nagysága

Alaptőke nagysága és szavazati jogok száma

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest, Benczúr u. 43., II./3 ; a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a Befektetőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján a 2013. február 28-i állapot szerint:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Darabszám Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (szavazatelsőbbségi részvény) 1000 Ft 2500 db 2 500 000 Ft
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény) 1000 Ft 2500 db 2 500 000 Ft
„C” sorozat (törzsrészvény) 1000 Ft 95 000 db 95 000 000 Ft
Alaptőke összesen 100 000 db 100 000 000 Ft

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvény- sorozat Kibocsátott darabszám Saját részvény száma Szavazati jogra jogosító részvények Szavazati jog (részvény/db) Összes szavazati jog
„A” sorozat (szavazatelsőbbségi részvény) 2500 db 0 db 2500 db 1 2500
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény) 2500 db 0 db 2500 db 1 2500
„C” sorozat (törzsrészvény) 95 000 db 0 db 95 000 db 1 95 000
Összesen 100 000 db 0 db 100 000 db 100 000

ALTERA Nyrt.

Az ALTERA Nyrt “C” sorozatú törzsrészvényeinek tőzsdei bevezetésének és új részvények kibocsátásnak felügyeleti engedélyéről

Közlemény

az ALTERA Nyrt. részvényeinek “C” sorozatú törzsrészvényeinek tőzsdei bevezetésének és új részvények kibocsátásnak felügyeleti engedélyéről

Az ALTERA Nyrt. (székhely: 1068 – Budapest, Benczúr u. 43. II/3., cégjegyzékszám: 01-10-047-350, adószám: 23846085-2-42, képviseli: Szabó Barnabás, mint az Igazgatóság elnöke) ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-720/2012. számú határozatában az ALTERA Nyrt., mint Kibocsátó számára

az újonnan kibocsátásra kerülő, minimum 200.000 darab, maximum 1.250.000 db, egyenként 1.000 Ft névértékű, “C” sorozatú, HU0000115308 ISIN azonosítójú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényének (Részvények) nyilvános forgalomba hozatalához és a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 – Budapest, Andrássy út 93.) (BÉT) által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez,

valamint a 95.000 darab, korábban zárt körben kibocsátott Részvénynek a BÉT által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített

összevont kibocsátási tájékoztató és hirdetmény közzétételét 2012. december 15-én engedélyezte.

Budapest, 2012.12.20.

Szabó Barnabás s.k.
igazgatóság elnöke,
ALTERA Nyrt.

Az ALTERA IPO Tájékoztató letölthető innen.
Az ALTERA Felügyeleti engedély letölthető innen.

KELER Zrt. által részvények keletkeztetése és módosítása

“Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a KELER Zrt. a mai napon a közgyűlési határozatnak és a cégbírósági jóváhagyásnak megfelelően megkeletkeztette az új részvénysorozatot, valamint átalakította a régieket.

A Társaság részvényesi struktúrája a mai naptól:

Részvénysorozat neve ISIN kód Darabszám
“A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény: HU0000115290 2.500 db
“B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény: HU0000118849 2.500 db
“C” sorozatú törzsrészvény: HU0000115308 95.000 db
87 / 88 oldal« Első...102030...8485868788
Navigation