Közzétételek

Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja. A TEXBER Ingatlanforgalmazó Kft. 2018.12.07-én megszerezte az “A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvények 100%-át – 25.000 db-ot -, és a “B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények 100%-át – 25.000 db-ot -.

A tranzakció következtében a TEXBER Kft.-én keresztül Veres Tibor befolyása alá kerültek az “A” és “B” sorozatú elsőbbségi részvények.

A TEXBER Kft. tulajdonában lévő, az ALTERA Nyrt. által kibocsátott részvények állománya a tranzakció következtében az alábbiak szerint alakult:
“A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény: 25.000 db

“B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény: 25.000 db

“C” sorozatú törzsrészvény: 0 db

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

 

ALTERA Nyrt.

Szavazati jogok és alaptőke nagysága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a Befektetőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján a 2018. november 30-i állapot szerint.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

Közgyűlési előterjesztések

Az ALTERA Nyrt. közzétette a 2018. december 17-i közgyűlési előterjesztéseit, melyek elérhetők a BÉT honlapján és a kozzetetelek.hu-n.

Az előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal kapcsolatos Sajtóközlemény itt található.

ALTERA Nyrt. 

Rendkívüli tájékoztatás testületi tagok lemondásáról

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja. A Társaság igazgatósági tagjai: Prutkay Zoltán – IT elnök, dr. Csizma László – IT tag; Kovács Attila Gábor – IT tag, és felügyelőbizottsági / audit bizottsági tagjai: Lakatos Julianna FB/AB elnök; Szabó Orsolya – FB/AB tag, Kalmár Zoltán – FB/AB tag – a mai nappal benyújtották lemondásukat, melyek a 2018. december 17-i rendkívüli közgyűlés, annak határozatképtelensége esetén a 2019. január 4-re meghirdetett megismételt közgyűlés elfogadó határozatával lépnek érvénybe.

A Társaság új bizottsági tagjait, a 2018. december 17-re / 2019. január 4-re meghirdetett rendkívüli
közgyűlés fogja megválasztani.

A kapcsolódó közzététel a BÉT és a kozzetetelek.hu-n is megtalálhatók.

ALTERA Nyrt.

Hirdetmény – Közgyűlési meghívó kiegészítése

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (székhely: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A; cégjegyzékszám: 01-10-047350) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a szavazatok több, mint 1%-val rendelkező részvényes javaslatot tett a 2018.12.17. / 2019.01.04. napjára meghirdetett közgyűlés napirendi pontjainak kiegészítésére.

Részletes információ itt található.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

2 / 84 oldal12345...102030...Utolsó »
Navigation