Egyéb közzétételek

Tájékoztatás részesedés változásról

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A Wallis Asset Management Zrt. nyilvános vételi ajánlatának lezárását követően 863.370 db ALTERA törzsrészvénnyel rendelkezik, így a tulajdonában lévő ALTERA törzsrészvények mennyisége 863.370 db törzsrészvényre változott. Részesedése a Társaságban 25%-os küszöbérték fölé emelkedett. Az ajánlat lezárását követően az összes kibocsátott törzsrészvényre nézve a részesedése 25,44%, a teljes kibocsátott alaptőke 25,07%-a. A Wallis Asset Management Zrt. szavazati aránya a kibocsátott törzsrészvények szavazati joggal rendelkező törzsrészvények 25,44%-val, míg az összes szavazati joggal rendelkező részvények 25,07%-val rendelkezik.

 

Wallis Asset Management Zrt. részvényállománya a tranzakció után:

 

“A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156120): 0 db

“B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156138): 0 db

“C” sorozatú törzsrészvény (ISIN: HU0000156112): 863.370 db

 

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján

 

ALTERA Nyrt.

Alaptőke és szavazati jogok száma

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a Befektetőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján a 2018. június 30-i állapot szerint.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

MNB által jóváhagyott Nyilvános vételi ajánlat

Az ALTERA Nyrt. (székhelye: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350; adószáma: 23846085-2-43; a továbbiakban: Kibocsátó) ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseit és a befektetőket, az MNB által jóváhagyott Nyilvános vételi ajánlatról, és az ahhoz kapcsolódó Elfogadó Nyilatkozat és Útmutató részleteiről.

A kapcsolódó közzétételek a BÉT és a www.kozzetelek.hu oldalon is elérhetők.

ALTERA Nyrt.

Rendkívüli tájékoztatás – 2018.04.26-i Nyilvános vételi ajánlat módosítása

Az ALTERA Nyrt. (székhelye: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350; adószáma: 23846085-2-43; a továbbiakban: Kibocsátó) ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseit és a befektetőket, a 2018.04.26-i  Nyilvános vételi ajánlat módosításáról, valamint az ajánlathoz kapcsolódó Elfogadó Nyilatkozat és Útmutató részleteiről.

A kapcsolódó közzétételek a BÉT és a www.kozzetelek.hu oldalon is elérhetők.

ALTERA Nyrt.

5 / 31 oldal« Első...34567...102030...Utolsó »
Navigation