Egyéb közzétételek

Rendkívüli tájékoztatás Befektetési igazgató kinevezéséről

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő u. 17/A.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt részvényeseket Befektetési igazgató kinevezéséről.

A közzétételre vonatkozó információk a BÉT honlapján és a Közzétételek.hu-n is megtalálhatók.

ALTERA Nyrt.

Rendkívüli tájékoztatás – zártkörű alaptőke emelés cégbírósági bejegyzéséről

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A cégbíróság 2018.10.11-én bejegyezte Kibocsátó zártkörű alaptőke emelését, így a Társaság alaptőkéje 344.344.000,- Ft-ról 3.383.267.500,-Ft-ra változott.

Jelen tájékoztatás közzétételekor az alaptőke emelés során kibocsátott részvények előállítására még nem került sor. A Társaság a jogszabályi előírások szerint intézkedik a részvények előállításához és tőzsdei bevezetéséhez szükséges intézkedések megtétele érdekében.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

Nagy Imre az ALTERA Nyrt. zártkörű tőkeemelés -és alapszabály módosítás feltételeinek teljesülését követően, és a Társaságnak 2018.09.12-én megküldött értesítése alapján, 300 000 db ALTERA törzsrészvénnyel rendelkezik, így a tulajdonában lévő ALTERA törzsrészvények mennyisége nem változott. Részesedése az esemény következtében a Társaságban 5%-os küszöbérték alá csökkent. Az összes törzsrészvényre nézve a részesedése 0,89%, a teljes kibocsátott alaptőke 0,89%-a. Nagy Imre szavazati aránya a törzsrészvények szavazati joggal rendelkező törzsrészvények 0,89%-val, míg az összes szavazati joggal rendelkező részvények 0,89%-val rendelkezik.

 

Nagy Imre részvényállománya a tranzakció után:

“A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156120): 0 db

“B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156138): 0 db

“C” sorozatú törzsrészvény (ISIN: HU0000156112): 300 000 db

A kapcsolódó közzétételeket a BÉT és a kozzetetelek.hu-n is megtalálják.

 

ALTERA Nyrt.

Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

Az E-Milorg Kft. az ALTERA Nyrt. zártkörű tőkeemelés -és alapszabály módosítás feltételeinek teljesülését követően, és a Társaságnak 2018.09.12-én megküldött értesítése alapján, 222 746 db ALTERA törzsrészvénnyel rendelkezik, így a tulajdonában lévő ALTERA törzsrészvények mennyisége nem változott. Részesedése az esemény következtében a Társaságban 5%-os küszöbérték alá csökkent. Az összes törzsrészvényre nézve a részesedése 0,66%, a teljes kibocsátott alaptőke 0,66%-a. Az E-Milorg Kft. szavazati aránya a törzsrészvények szavazati joggal rendelkező törzsrészvények 0,66%-val, míg az összes szavazati joggal rendelkező részvények 0,66%-val rendelkezik.

 

E-Milorg Kft. részvényállománya a tranzakció után:

“A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156120): 0 db

“B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156138): 0 db

“C” sorozatú törzsrészvény (ISIN: HU0000156112): 222 746 db

A kapcsolódó közzétételeket a BÉT és a kozzetetelek.hu-n is megtalálják.

 

ALTERA Nyrt.

Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja. Andrew John Prest végleges kötelezettségvállalási nyilatkozatot követően 2.014.224 db ALTERA törzsrészvénnyel rendelkezik, így a tulajdonában lévő ALTERA törzsrészvények mennyisége 2.014.224 db törzsrészvényre változott. Részesedése a Társaságban 5%-os küszöbérték fölé emelkedett. Az összes kibocsátott törzsrészvényre nézve a részesedése 5,96%, a teljes kibocsátott alaptőke 5,95%-a. Andrew John Prest szavazati aránya a kibocsátott törzsrészvények szavazati joggal rendelkező törzsrészvények 5,96%-val, míg az összes szavazati joggal rendelkező részvények 5,95%-val rendelkezik.

Bejelentő a befolyást tőkeemelés útján szerezte meg. A befolyásszerzés során a bejelentő összehangoltan járt el a következő személyekkel: Antal Péter (lakcím: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B. 2. ép., anyja neve: Mandl Julianna), ANTONY-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B.), DL Target Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2132 Göd, Patak utca 14.), MARKETWATCH Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Őzgida utca 17/3.), Andrew John Prest (anyja neve: Ruth Caddick; születési ideje: 1972.05.30.), Müllner Zsolt (anyja neve: Puskás Ágnes; születési ideje: 1967.03.31.).A befolyásszerzés során összehangoltan eljáró személyek szavazati joga együttesen 92,37% (amelyet 31 252 605 db „C” sorozatú törzsrészvény testesít meg).

Andrew John Prest részvényállománya a tranzakció után:

“A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156120): 0 db
“B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156138): 0 db
“C” sorozatú törzsrészvény (ISIN: HU0000156112): 2.014.224 db

A kapcsolódó közzétételeket a BÉT és a kozzetetelek.hu-n is megtalálják.

ALTERA Nyrt.

4 / 31 oldal« Első...23456...102030...Utolsó »
Navigation