Egyéb közzétételek

Az ALTERA Nyrt. 2013.április 29-i közgyűlés előterjesztéseinek elfogadása

A 2013 Április 29-i Közgyűlés előterjesztéseinek elfogadása

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest, Benczúr u. 43., II./3 ; a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a Befektetőket, hogy a 2013. Április 29-én tartott Közgyűlésén valamennyi (2013. Április 8-án közzétett) előterjesztését elfogadta. A Közgyűlés részletes anyagai, beleértve a jegyzőkönyvet, annak teljes feldolgozását követően kerül közzétételre.

ALTERA Nyrt.

Az ALTERA Nyrt. 2013.őprilis 29-i közgyűlésére előterjesztések és kapcsolódó anyagok

ALTERA Nyrt. 2013.04.29-i közgyűlési előterjesztések és kapcsolódó anyagok

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3.; nyilvántartja a Főváros Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047350) tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a 2013 április 29-i közgyűlési előterjesztések, éves jelentés és könyvizsgálói jelentés, a 2012. 07. 11. fordulónapi beszámoló valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentés letölthetőek a Társaság dokumentumtárából.

ALTERA Nyrt.

Hirdetmény a részvények nyilvános forgalomba hozatalának lezárulásáról és eredményéről

Hirdetmény az ALTERA Nyrt. részvényeinek nyilvános forgalomba hozatalának lezárulásáról és eredményéről

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye:1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3.; nyilvántartja a Főváros Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047350) (“Kibocsátó”) és a BUDA-CASH Zrt. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) mint Forgalmazó jelen hirdetmény útján értesíti a tisztelt befektetőket , hogy az ALTERA Nyrt. részvényeinek 2013. március 4-én kezdődött nyilvános forgalomba hozatala 2013. március 22-én eredményesen lezárult.

A meghirdetett jegyzési idő alatt 204.344 db azaz kettőszáznégyezer-háromszáznegyvennégy darab egyenként 1.000,-Ft-os névértékű részvényt jegyeztek a részvényesek (tehát az értékesítésre felajánlott minimum 200 M Ft össznévértékű részvénycsomag értékesítésre került, túljegyzés miatti elutasítás nem volt).

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi, azaz 299.344 db, 299.344.000 Ft össznévértékű törzsrészvénye bevezetését fogja kezdeményezni a Budapesti Értéktőzsde jegyzett „B” kategóriájába.

ALTERA Nyrt. Buda-Cash Zrt.

30 / 31 oldal« Első...1020...2728293031
Navigation