Egyéb közzétételek

Hirdetmény a részvények nyilvános forgalomba hozatalának lezárulásáról és eredményéről

Hirdetmény az ALTERA Nyrt. részvényeinek nyilvános forgalomba hozatalának lezárulásáról és eredményéről

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye:1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3.; nyilvántartja a Főváros Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047350) (“Kibocsátó”) és a BUDA-CASH Zrt. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) mint Forgalmazó jelen hirdetmény útján értesíti a tisztelt befektetőket , hogy az ALTERA Nyrt. részvényeinek 2013. március 4-én kezdődött nyilvános forgalomba hozatala 2013. március 22-én eredményesen lezárult.

A meghirdetett jegyzési idő alatt 204.344 db azaz kettőszáznégyezer-háromszáznegyvennégy darab egyenként 1.000,-Ft-os névértékű részvényt jegyeztek a részvényesek (tehát az értékesítésre felajánlott minimum 200 M Ft össznévértékű részvénycsomag értékesítésre került, túljegyzés miatti elutasítás nem volt).

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi, azaz 299.344 db, 299.344.000 Ft össznévértékű törzsrészvénye bevezetését fogja kezdeményezni a Budapesti Értéktőzsde jegyzett „B” kategóriájába.

ALTERA Nyrt. Buda-Cash Zrt.

Az ALTERA Nyrt “C” sorozatú törzsrészvényeinek tőzsdei bevezetésének és új részvények kibocsátásnak felügyeleti engedélyéről

Közlemény

az ALTERA Nyrt. részvényeinek “C” sorozatú törzsrészvényeinek tőzsdei bevezetésének és új részvények kibocsátásnak felügyeleti engedélyéről

Az ALTERA Nyrt. (székhely: 1068 – Budapest, Benczúr u. 43. II/3., cégjegyzékszám: 01-10-047-350, adószám: 23846085-2-42, képviseli: Szabó Barnabás, mint az Igazgatóság elnöke) ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-720/2012. számú határozatában az ALTERA Nyrt., mint Kibocsátó számára

az újonnan kibocsátásra kerülő, minimum 200.000 darab, maximum 1.250.000 db, egyenként 1.000 Ft névértékű, “C” sorozatú, HU0000115308 ISIN azonosítójú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényének (Részvények) nyilvános forgalomba hozatalához és a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 – Budapest, Andrássy út 93.) (BÉT) által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez,

valamint a 95.000 darab, korábban zárt körben kibocsátott Részvénynek a BÉT által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített

összevont kibocsátási tájékoztató és hirdetmény közzétételét 2012. december 15-én engedélyezte.

Budapest, 2012.12.20.

Szabó Barnabás s.k.
igazgatóság elnöke,
ALTERA Nyrt.

Az ALTERA IPO Tájékoztató letölthető innen.
Az ALTERA Felügyeleti engedély letölthető innen.

KELER Zrt. által részvények keletkeztetése és módosítása

“Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a KELER Zrt. a mai napon a közgyűlési határozatnak és a cégbírósági jóváhagyásnak megfelelően megkeletkeztette az új részvénysorozatot, valamint átalakította a régieket.

A Társaság részvényesi struktúrája a mai naptól:

Részvénysorozat neve ISIN kód Darabszám
“A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény: HU0000115290 2.500 db
“B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény: HU0000118849 2.500 db
“C” sorozatú törzsrészvény: HU0000115308 95.000 db
30 / 31 oldal« Első...1020...2728293031
Navigation