Egyéb közzétételek

Tájékoztatás nagy összegű pozíció változásról

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A Társaság  2015. szeptember 18-án valamennyi (3 db 100.000 USD névértékű) Biz Finance kötvényét (ukrán Eximbank leányvállalata) értékesítette, így a Biz Finance pozíciók összértéke nullára csökkent.

A Társaság az ügyleten megközelítőleg 44.300 USD nyereséget realizált.
A vonatkozó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu címen és a BÉT oldalán is elérhető.

Budapest, 2015. szeptember 18.

ALTERA Nyrt.

Tájékoztatás a Btel elleni felszámolási eljárás megszüntetéséről

 

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Társaság Közzétételi Szabályzata alapján, az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.0110047350, székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 43. II. em. 3.) az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Befektetőit.

Mint azt korábban közzétette, az ALTERA Nyrt. 2015. április 3-án követelései érvényesítése céljából felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet terjesztett elő a BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 0310100448, székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti körút 27/A.) ellen a Kecskeméti Törvényszéken.

A Cégközlönyben 2015. május 20-án megjelent közzététel szerint a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 7.Fpk.03-14-000471/25. számú, 2015. április 23. napján jogerőre emelkedett végzésével a BUSINESS TELECOM Nyrt., mint adós felszámolását főeljárásként elrendelte.  A felszámolás kezdő időpontja 2015. május 20.

Tekintettel arra, hogy a felszámolási eljárás lefolytatása a Bács-Kiskun Megyei Bíróság hatáskörébe tartozik, így a Kecskeméti Törvényszéknél Társaságunk kérte a felszámolási eljárás megszüntetését.

A vonatkozó közzététel megtekinthető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

Módosított havi riport értékelési irányelvek

A Havi Riport Értékelési Irányelvek célja, hogy a befektetők egy részvényre jutó saját tőkéjét tekintve minden hónapban nyilvánosan közzétett becslés megalkotására követendő alapelveket határozzon meg. Az ALTERA Nyrt. 2015.05.04-i dátummal közzétette új, módosított havi riport értékelési irányelveit. A kapcsolódó közzététel olvasható a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

20 / 31 oldal« Első...10...1819202122...30...Utolsó »
Navigation