Egyéb közzétételek

Új befektetési kapcsolattartó az AutoWallisnál

Az AutoWallis Nyrt. (korábbi neve: ALTERA Nyrt.; a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást adja.
A Társaság ezúton értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság befektetői kapcsolattartó személyében változás állt be 2018. december 18. napjával.

A Társaság új befektetési kapcsolattartója: Székely Gábor
E-mail cím: info@autowallis.hu
Telefonszám: +36 30 920 1768

A közzétételre vonatkozó információk a BÉT honlapján és a Közzétételek.hu-n is megtalálhatók.

AutoWallis Nyrt.

Közgyűlési határozatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Az AutoWallis Nyrt. (korábbi neve: ALTERA Nyrt.; a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján a Társaság 2018. december 17. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) meghozott határozatokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

A Társaság ezúton értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2018. december 17. napjától a Társaság

  • cégneve AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra;
  • székhelye 1055 Budapest Honvéd utca 20. szám alatti címre;
  • honlap címe autowallis.hu címre;
  • e-mail címe info@autowallis.hu címre;
  • ügyfélszolgálatának címe 1055 Budapest Honvéd utca 20. címre változott.

A Társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényeihez kapcsolódó jogok 2018. december 17. napjától úgy változtak meg, hogy a Társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának a törzsrészvénytől eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalék összegéből az osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után összesen 115,- Ft, azaz egyszáztizenöt forint összegű osztalékelsőbbségre jogosítanak. A Társaság az általa kibocsátott, osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényein kívüli más részvényre osztalékfizetést akkor teljesíthet, amikor a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalékok összegéből a részvényenként kifizetett osztalékok kumulált összege elérte az osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvények névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után az összesen 115- Ft, azaz egyszáztizenöt forint összeget (a továbbiakban: „Osztalékelsőbbségi Mérték”). A Társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei mindenkori részvényesei az Osztalékelsőbbségi Mértékén felüli, a Közgyűlés által elhatározott osztalékból a részvény névértékével arányos módon jogosultak.

A Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvényeihez kapcsolódó jogok 2018. december 17. napjától úgy változtak meg, hogy a Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden 100 Ft névértékű, szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvénye legkevesebb 1 szavazatra, de legfeljebb annyi szavazatra jogosít amennyiszer a szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvénye névértéke maradék nélkül osztható a Társaság által kibocsátott törzsrészvények névértékével, azzal a megkötéssel, hogy a Társaság Alapszabályának 7.5. pontban meghatározott Osztalékelsőbbségi Mértéket elérő osztalék elhatározásáról döntő közgyűlésig – beleértve ezen közgyűlést is – közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény igenlő szavazat mellett hozható.

A Közgyűlés 2018. december 17. napjával Prutkay Zoltán, Dr. Csizma László, valamint Kovács Attila Gábor igazgatósági tagok, továbbá Lakatos Julianna, Szabó Orsolya, valamint Kalmár Zoltán József felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagok lemondását.

A Közgyűlés 2018. december 17. napjától határozatlan időtartamra megválasztotta Müllner Zsoltot, Andrew Prest-et, Antal Pétert, valamint Székely Gábort igazgatósági taggá. Továbbá Közgyűlés 2018. december 17. napjától határozatlan időtartamra megválasztotta Vitán Gábort, Chikán Attila Lászlót, valamint Ecseri Györgyöt felügyelő bizottsági és audit bizottsági taggá.

Müllner Zsolt 2018. december 17. napján 153.445 darab a Társaság által kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvénnyel rendelkezik.

Antal Péter 2018. december 17. napján közvetlenül 293.854 darab, közvetve pedig az ANTONY-Invest Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül 294.089 darab a Társaság által kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvénnyel rendelkezik.

Andrew Prest 2018. december 17. napján 2.014.224 darab a Társaság által kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvénnyel rendelkezik.

Székely Gábor 2018. december 17. napján 14.000 darab a Társaság által kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvénnyel rendelkezik.

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2018. december 17. napjától 2021. szeptember 30. napig terjedő időtartamra az alábbi társaságot és a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt:

  • HADRIANUS Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2083 Solymár, Árok utca 21/B., cégjegyzékszám: 13-09-066397, kamarai nyilvántartási száma: 004162);
  • a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: dr. Adorján Csaba (kamarai nyilvántartási száma: 001089, anyja neve: Kiss Erzsébet, lakcím: 2083 Solymár, Árok utca 21/B).

A Társaság ezúton értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Közgyűlés a Társaság részvényeinek darabonkénti névértéke 100 HUF összegről 12,5 HUF-ra módosul (csökken), melynek folytán arányosan változik (nyolcszorosára növekszik) a részvények darabszáma is, de az alaptőke mértéke és a részvényekhez fűződő jogok azonosak maradnak.

A névérték változás időpontjáról és a Társaság új nevének tőzsdei bevezetéséről – ezáltal a ticker nevének változásáról – a Társaság külön tájékoztatást ad majd.

A kapcsolódó közzététel elérhető a BÉT és a kozzetetelek.hu oldalakon.

AutoWallis Nyrt.

AutoWallis néven folytatja működését a tőzsde autós cége

Mérföldkőhöz érkezett a Budapesti Értéktőzsde elmúlt évének meghatározó tranzakciója, melynek köszönhetően a magyar gazdaság egyik húzóágazata, az autóipar is megjelent a magyar parketten. A társaság részvényeseinek döntése alapján a börze hetedik legnagyobb árbevételű vállalata AutoWallis néven folytatja tevékenységét. A tulajdonosok a mai rendkívüli közgyűlésen a névváltoztatás mellett új menedzsmentet választottak, módosították az alapszabályt, és felhatalmazást adtak az igazgatóságnak tőkeemelésre, valamint sajátrészvény-vásárlásra is. A tőzsde Standard kategóriájában jegyzett társaság – korábbi nevén Altera – teljes átalakulására azt követően került sor, hogy a Wallis a vállalatba apportálta négytagú autós csoportját. Az AutoWallisnak jelentős növekedési tervei vannak: célja, hogy régiós pozícióját tovább erősítse, piaci részesedését növelje, és az ehhez szükséges finanszírozási forrásokhoz a tőzsdei jelenlét segítségével még előnyösebben hozzáférjen.

Megtartotta rendkívüli közgyűlését az Altera Nyrt., melyen a részvényesek döntöttek a társaság autóipari profilját és a Wallis Csoporthoz tartozását tükröző új nevéről is. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hetedik legnagyobb árbevételű vállalata AutoWallis Nyrt. néven folytatja tevékenységét. Az átalakulásra azt követően került sor, hogy 15,8 milliárd forintos tőkeemeléssel a tőzsde Standard kategóriájában jegyzett társaság tulajdonába került a Wallis négytagú gépjárműkereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet ellátó cégcsoportja. Ennek tagjai a Wallis Automotive Europe, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna és a Wallis Autókölcsönző. A tagvállalatok Magyarországon és a közép-, valamint délkelet-európai régióban gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel foglalkoznak. A Csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong és a Sixt rent-a-car.

Székely Gábor, az AutoWallis befektetési igazgatója a változások kapcsán kiemelte, hogy a társaság átalakulásával egy olyan új vállalat jelent meg a BÉT-en, amely árbevétele alapján a hetedik a jegyzett cégek közötti rangsorban. Az AutoWallis kapitalizációja az elmúlt 180 napos, 787 forintos átlag részvényárfolyammal számolva közel 27 milliárd forint, miközben a cég iránti befektetői érdeklődés erősödik: novemberben a BÉT kilencedik legnagyobb forgalmú részvénye a társaságé volt (átlagos napi forgalom alapján, Portfolio.hu). A befektetési igazgató a stratégiai célokkal kapcsolatban kiemelte, hogy az AutoWallis tulajdonában lévő vállalatok tevékenységi körét újabb márkák és piacok megszerzése révén kívánják bővíteni. A középtávú tervek között szerepel további autóértékesítési pontok nyitása, valamint a már meglévő márkakereskedő- és szervizhálózat fejlesztése Magyarországon és a régióban. Az AutoWallis számára ezenkívül új befektetési lehetőségeket teremthet az iparág átalakulása: az elektromos autózás fejlődése, az önvezető autók megjelenése és a közösségi autózás erősödése. A célok megvalósítása akvizíciók, új vállalatok alapítása, és a meglévők tevékenységének bővítése útján történhet. A befektetési igazgató megerősítette: a társaság célja, hogy a részvényeik mihamarabb bekerüljenek a tőzsde Prémium kategóriájába, továbbá a BUX, valamint a CECE indexekbe.

A részvényesek a közgyűlésen megválasztották az AutoWallis új Igazgatóságát, Felügyelőbizottságát és könyvvizsgálóját, módosították a társaság székhelyét továbbá több ponton módosították az alapszabályt. Az AutoWallis új Igazgatóságának tagjai: Andrew Prest, a Wallis Automotive Europe ügyvezető igazgatója, Antal Péter, a Wallis Motor Duna és Wallis Motor Pest ügyvezető igazgatója, Müllner Zsolt, a Wallis Csoport vezérigazgatója és Székely Gábor, az AutoWallis befektetési igazgatója. A társaság új Felügyelőbizottsági és egyben Auditbizottsági tagjai ifj. Chikán Attila, Ecseri György és Vitán Gábor.

A részvényesek döntöttek a részvények névértékének jelenlegi 100 forintról annak nyolcadára, 12,5 forintra csökkentéséről is. A határozat alapján arányosan változik (nyolcszorosára növekszik) a részvények darabszáma is (a névérték változás időpontjáról és a vállalat új nevének tőzsdei bevezetéséről – ezáltal a ticker nevének változásáról – a társaság külön tájékoztatást ad majd). A vállalat azt várja, hogy a részvények darabszámának emelkedésétől tovább növekszik majd a forgalmuk a tőzsdén. A határozatok alapján a BÉT autós cégének új vezetése a társaság üzleti céljainak megvalósítása érdekében 5 év alatt, a jegyzett tőke maximum 75 százalékának megfelelő, mintegy 2,55 milliárd forint (875 forintos részvényárfolyamon számítva 22,3 milliárd forint) összegű tőkeemelést hajthat végre saját hatáskörben, újabb közgyűlési döntés nélkül. A részvényesek döntöttek továbbá az alapszabály több ponton történő módosításáról, ezek között az osztalékelsőbbségi részvények esetében fizethető – kifizetési határidőben és összegben korábban nem maximalizált – osztalék mértékéről.

Rendkívüli tájékoztatás – Andrew John Prest

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

Andrew John Prest (a továbbiakban: Bejelentésre Kötelezett) az alábbiakra tekintettel kiegészítette az ALTERA Nyrt. felé 2018.09.11. napján, a Tpt. 61. § (1) bekezdése alapján megtett bejelentését (a továbbiakban: Korábbi Bejelentés).

A Korábbi Bejelentés során a Bejelentésre Kötelezett tájékoztatta az ALTERA Nyrt.-t, hogy az ALTERA Nyrt.-nél történt tőkeemelés következtében 2.014.224 darab „C” sorozatú törzsrészvénnyel rendelkezik. Ezen részvények ISIN-kódjaként a HU0000156112 került megadásra, mely ISIN-kód az ALTERA Nyrt. Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényeinek az ISIN-kódja.

A Korábbi Bejelentés megtételét követően az ALTERA Nyrt. a tőkeemelés során kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséhez összevont tájékoztató közzététele engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be a Magyar Nemzeti Bankhoz, amely eljárás még folyamatban van a Magyar Nemzeti Bank előtt.

Az összevont tájékoztató közzétételének engedélyezését megelőzően azonban szükségessé vált, hogy a tőkeemelés során kibocsátott, összesen 30.389.235 darab „C” sorozatú törzsrészvény (a továbbiakban: Újonnan Kibocsátott Részvények) előállításra kerüljön. Tekintettel azonban az ISIN azonosítóról szóló 20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet 4. § (2) b) pontjában foglaltakra, mivel az Újonnan Kibocsátott Részvények forgalomba hozatalára nem azok tőzsdei bevezetésével egy időben került sor, szükséges volt, hogy új ISIN-kód kerüljön megkérésre az Újonnan Kibocsátott Részvények vonatkozásában. Ezen ISIN-kód száma a következő: HU0000162847 (a továbbiakban: Átmeneti ISINkód).

Az Átmeneti ISIN-kód csak meghatározott időpontig fogja jelölni az Újonnan Kibocsátott Részvényeket. Amint teljesül minden feltétel ahhoz, hogy az Újonnan Kibocsátott Részvények bevezetésre kerülhessenek a Budapesti Értéktőzsdére, az ALTERA Nyrt. haladéktalanul intézkedni
fog a KELER Zrt.-nél az iránt, hogy az Újonnan Kibocsátott Részvények ISIN-kódja megegyezzen a már a tőzsdére bevezetett „C” sorozatú törzsrészvények ISIN-kódjával.

A fentiekre tekintettel tartotta indokoltnak a Bejelentésre Kötelezett, hogy kiegészítésre kerüljön a Korábbi Bejelentés, kizárólag abban a tekintetben, hogy egyértelműen rögzítésre kerüljön, hogy a Bejelentésre Kötelezett a „C” sorozatú törzsrészvények közül jelenleg csak az Átmeneti ISIN-kóddal jelölt törzsrészvényekkel rendelkezik.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

2 / 31 oldal12345...102030...Utolsó »
Navigation