Hírek

Társasági eseménynaptár 2019

Publikálva:

Az AutoWallis Nyrt. (korábbi elnevezésként: ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. – 1055 Budapest, Honvéd utca 20.) a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata 18.3. pontjának megfelelően közzétette a 2019. évre vonatkozó társasági eseménynaptárát.… Részletek

Rendkívüli tájékoztatás Igazgatóság elnöke, Felügyelőbizottság elnöke, valamint Audit Bizottság elnöke személyének megváltozásáról

Publikálva:

Az AutoWallis Nyrt. (korábbi neve: ALTERA Nyrt.; a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt
közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást adja.
A Társaság ezúton értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2018. december 17. napjával a Társaság
• Igazgatósága által az Igazgatóság elnökének Müllner Zsolt;
• Felügyelőbizottsága által a Felügyelő Bizottság elnökének Chikán Attila László;
• Audit Bizottsága által az Audit Bizottság elnökének Chikán Attila László
került megválasztásra.

A kapcsolódó közzététel elérhető a BÉT és a kozzetetelek.hu oldalakon.

AutoWallis Nyrt.

Új befektetési kapcsolattartó az AutoWallisnál

Publikálva:

Az AutoWallis Nyrt. (korábbi neve: ALTERA Nyrt.; a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást adja.
A Társaság ezúton értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság befektetői kapcsolattartó személyében változás állt be 2018. december 18. napjával.

A Társaság új befektetési kapcsolattartója: Székely Gábor
E-mail cím: info@autowallis.hu
Telefonszám: +36 30 920 1768

A közzétételre vonatkozó információk a BÉT honlapján és a Közzétételek.hu-n is megtalálhatók.

AutoWallis Nyrt.

Közgyűlési határozatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Publikálva:

Az AutoWallis Nyrt. (korábbi neve: ALTERA Nyrt.; a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján a Társaság 2018. december 17. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) meghozott határozatokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

A Társaság ezúton értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2018. december 17. napjától a Társaság

  • cégneve AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra;
  • székhelye 1055 Budapest Honvéd utca 20. szám alatti címre;
  • honlap címe autowallis.hu címre;
  • e-mail címe info@autowallis.hu címre;
  • ügyfélszolgálatának címe 1055 Budapest Honvéd utca 20. címre változott.

A Társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényeihez kapcsolódó jogok 2018. december 17. napjától úgy változtak meg, hogy a Társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának a törzsrészvénytől eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalék összegéből az osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után összesen 115,- Ft, azaz egyszáztizenöt forint összegű osztalékelsőbbségre jogosítanak. A Társaság az általa kibocsátott, osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényein kívüli más részvényre osztalékfizetést akkor teljesíthet, amikor a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalékok összegéből a részvényenként kifizetett osztalékok kumulált összege elérte az osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvények névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után az összesen 115- Ft, azaz egyszáztizenöt forint összeget (a továbbiakban: „Osztalékelsőbbségi Mérték”). A Társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei mindenkori részvényesei az Osztalékelsőbbségi Mértékén felüli, a Közgyűlés által elhatározott osztalékból a részvény névértékével arányos módon jogosultak.

A Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvényeihez kapcsolódó jogok 2018. december 17. napjától úgy változtak meg, hogy a Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden 100 Ft névértékű, szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvénye legkevesebb 1 szavazatra, de legfeljebb annyi szavazatra jogosít amennyiszer a szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvénye névértéke maradék nélkül osztható a Társaság által kibocsátott törzsrészvények névértékével, azzal a megkötéssel, hogy a Társaság Alapszabályának 7.5. pontban meghatározott Osztalékelsőbbségi Mértéket elérő osztalék elhatározásáról döntő közgyűlésig – beleértve ezen közgyűlést is – közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény igenlő szavazat mellett hozható.

A Közgyűlés 2018. december 17. napjával Prutkay Zoltán, Dr. Csizma László, valamint Kovács Attila Gábor igazgatósági tagok, továbbá Lakatos Julianna, Szabó Orsolya, valamint Kalmár Zoltán József felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagok lemondását.

A Közgyűlés 2018. december 17. napjától határozatlan időtartamra megválasztotta Müllner Zsoltot, Andrew Prest-et, Antal Pétert, valamint Székely Gábort igazgatósági taggá. Továbbá Közgyűlés 2018. december 17. napjától határozatlan időtartamra megválasztotta Vitán Gábort, Chikán Attila Lászlót, valamint Ecseri Györgyöt felügyelő bizottsági és audit bizottsági taggá.

Müllner Zsolt 2018. december 17. napján 153.445 darab a Társaság által kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvénnyel rendelkezik.

Antal Péter 2018. december 17. napján közvetlenül 293.854 darab, közvetve pedig az ANTONY-Invest Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül 294.089 darab a Társaság által kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvénnyel rendelkezik.

Andrew Prest 2018. december 17. napján 2.014.224 darab a Társaság által kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvénnyel rendelkezik.

Székely Gábor 2018. december 17. napján 14.000 darab a Társaság által kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvénnyel rendelkezik.

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2018. december 17. napjától 2021. szeptember 30. napig terjedő időtartamra az alábbi társaságot és a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt:

  • HADRIANUS Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2083 Solymár, Árok utca 21/B., cégjegyzékszám: 13-09-066397, kamarai nyilvántartási száma: 004162);
  • a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: dr. Adorján Csaba (kamarai nyilvántartási száma: 001089, anyja neve: Kiss Erzsébet, lakcím: 2083 Solymár, Árok utca 21/B).

A Társaság ezúton értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Közgyűlés a Társaság részvényeinek darabonkénti névértéke 100 HUF összegről 12,5 HUF-ra módosul (csökken), melynek folytán arányosan változik (nyolcszorosára növekszik) a részvények darabszáma is, de az alaptőke mértéke és a részvényekhez fűződő jogok azonosak maradnak.

A névérték változás időpontjáról és a Társaság új nevének tőzsdei bevezetéséről – ezáltal a ticker nevének változásáról – a Társaság külön tájékoztatást ad majd.

A kapcsolódó közzététel elérhető a BÉT és a kozzetetelek.hu oldalakon.

AutoWallis Nyrt.

3 / 59 oldal12345...102030...Utolsó »
Navigation