Tájékoztatás saját részvény tranzakcióról

2017. december 11.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1121 Budapest, Normafa út 7.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 28/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást adja.

Az ALTERA Nyrt. 2017. december 11-én 37.159 db ALTERA “C” sorozatú törzsrészvényt (ISIN: HU0000115308) értékesített 3.847 Ft/db átlagáron, befektetési szolgáltató igénybevétele nélkül, tőzsdén kívüli ügylet keretében. Ezt követően a Társaság tulajdonában lévő saját részvények mennyisége 10.000 db törzsrészvényre változott, amely a törzsrészvények 2,95%-a, a teljes kibocsátott alaptőke 2,9%-a, és a szavazatokra feljogosító részvények 2,9%-a.

Az ehhez kapcsolódó közzétételek megtalálhatók a BÉT  honlapján és a Közzétételek.hu oldalon.

Navigation