Tájékoztatás saját részvény tranzakcióról

2017. december 21.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1121 Budapest, Normafa út 7.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 28/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást adja.

Az ALTERA Nyrt. 2017. december 21-én 100.000 db ALTERA “C” sorozatú törzsrészvényt (ISIN: HU0000156112) értékesített 625 Ft/db átlagáron, befektetési szolgáltató igénybevétele nélkül, tőzsdén kívüli ügylet keretében. Ezt követően a Társaság tulajdonában lévő saját részvények mennyisége 0 db törzsrészvényre változott.

Az ehhez kapcsolódó közzétételek megtalálhatók a BÉT  honlapján és a Közzétételek.hu oldalon.

Navigation