Tájékoztatás a Kibocsátó BÉT-re bevezetett részvényeinek felaprózásáról (részvény split) és annak menetrendjéről

2017. december 06.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-047350; székhely: székhelye: 1121 Budapest, Normafa út 7.; a továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 2. § (3) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit az alábbiakról.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a Kibocsátó 2017. november 16. napján tartott közgyűlésén meghozott 3/2017. (XI.16.) sz. közgyűlési határozat szerinti részvényfelosztást (részvény split), melynek során a Kibocsátó 339.344.000 forint össznévértékű, 339.344 darab, egyenként 1.000 forint névértékű, „C” sorozatú törzsrészvénye (ISIN: HU0000115308) – a névérték tizedelésével – 339.344.000 forint össznévértékű, 3.393.440 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvénnyé (ISIN: HU0000156112) kerültek átalakításra.

A „C” sorozatú törzsrészvények névértékének és darabszámának módosítása a Társaság alaptőkéjének összegét és a részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, a „C” részvénysorozat össznévértéke változatlan marad.

A folyamat technikai lebonyolítása a KELER Zrt. és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közösen elfogadott menetrend alapján fog történni. Az esemény legfontosabb állomásai a következők:

  • a régi részvénysorozattal történő utolsó BÉT kereskedési nap 2017.12.15. napja;
  • az új részvénysorozattal történő első BÉT kereskedési nap 2017.12.18. napja;
  • a részvényfelosztás 2017.12.20. napja.

Azon részvénytulajdonosok jogosultak a társasági esemény értéknapján az átalakított 100 forint névértékű ALTERA Nyrt. törzsrészvényekre, akiknek 2017. 12.19-én záráskor 1.000 forint névértékű „C” sorozatú ALTERA Nyrt. törzsrészvények vannak nyilvántartva értékpapírszámláján.  Minden „C” sorozatú 1.000 forint névértékű ALTERA Nyrt. törzsrészvény helyébe 10 db „C” sorozatú 100 forint névértékű törzsrészvény kerül jóváírásra. Az átalakítás folyamata automatikus, a részvényeseknek a társasági eseménnyel összefüggésben nincsen tennivalója.

További információkért kérjük, forduljanak Prutkay Zoltán kollégánkhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

telefonszám: +36-30-920-1782

e-mail cím: zoltan.prutkay@alterart.hu 

A közzétételre vonatkozó információk a BÉT honlapján és a Közzétételek.hu-n is megtalálhatók.

 

Navigation