Tájékoztatás részesedés változásról

2018. július 12.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A Wallis Asset Management Zrt. nyilvános vételi ajánlatának lezárását követően 863.370 db ALTERA törzsrészvénnyel rendelkezik, így a tulajdonában lévő ALTERA törzsrészvények mennyisége 863.370 db törzsrészvényre változott. Részesedése a Társaságban 25%-os küszöbérték fölé emelkedett. Az ajánlat lezárását követően az összes kibocsátott törzsrészvényre nézve a részesedése 25,44%, a teljes kibocsátott alaptőke 25,07%-a. A Wallis Asset Management Zrt. szavazati aránya a kibocsátott törzsrészvények szavazati joggal rendelkező törzsrészvények 25,44%-val, míg az összes szavazati joggal rendelkező részvények 25,07%-val rendelkezik.

 

Wallis Asset Management Zrt. részvényállománya a tranzakció után:

 

“A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156120): 0 db

“B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156138): 0 db

“C” sorozatú törzsrészvény (ISIN: HU0000156112): 863.370 db

 

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján

 

ALTERA Nyrt.

Navigation