Tájékoztatás részesedés és szavazati jog arányának változásáról- Módosító közlemény

2015. január 06.

Az ALTERA Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 43. II/3., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047-350; a továbbiakban: „Társaság”) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (a továbbiakban: Tpt.), valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008.(VIII.15.) PM rendelet 4. számú melléklete alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról. A Mercer Ltd. a Tpt. 61. § (1) bekezdésével összhangban 2014. január 5. napján a Társasághoz érkezett bejelentésében az alábbiakat közölte.

A Mercer Ltd. az ALTERA Nyrt.-nél 2014.10.31-én lezajlott tőkeemelést követően 69.930 darab ALTERA törzsrészvénnyel rendelkezett. Az általa tulajdonolt 69.930 darab ALTERA törzsrészvényből tőzsdén kívüli ügylet keretében 16.950 db-ot értékesített,  így a 20%-os szavazati hányadot jelentő küszöbértéket 2015. január 5. napján átlépte. A tranzakció után a tulajdonában maradt 52.980 db részvények mennyisége alapján a törzsrészvények 15,61%-át, a teljes kibocsátott alaptőke 15,39%-át, a szavazati joggal rendelkező részvények 15,39%-át birtokolja.

A vonatkozó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu-n, valamint a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

 

Navigation