Tájékoztatás nagy összegű pozícióváltozásról

2017. augusztus 17.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

Az ALTERA Nyrt. saját tőkéjének 5%-át meghaladó pozíciókban az alábbi változás állt be.

A Társaság  2017. augusztus 16-án 75.524 db CIG részvényt adott el, így ezen pozíciók összértéke nullára csökkent.
Budapest, 2017. augusztus 17.

ALTERA Nyrt.

Navigation