Tájékoztatás nagy összegű pozícióváltozásról

2016. szeptember 13.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A Társaság  2016. szeptember 13-án 100.000 EUR névértékű, 2019.05.01-jei lejáratú Agrokor  kötvényt vásárolt, így ezen pozíció összértéke a saját tőkére vetítve 5,2%-ra nőtt.

A közzétételre vonatkozó információk a BÉT honlapján és a Közzétételek.hu-n is megtalálhatók.

Budapest, 2016. szeptember 13.
ALTERA Nyrt.

Navigation