Tájékoztatás nagy összegű pozíciófelvételről

2015. január 23.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A Társaság  2015. január 22-én 2 db 100.000 USD névértékű Biz Finance kötvényt vásárolt, így az eddigi vásárolt kötvényekkel együtt a Biz Finance pozíciók összértéke megközelítőleg 60,94 millió forint, amely az utolsó pénzügyi beszámoló (2014.09.30.) szerinti saját tőke 8,47%-a, az azóta megvalósult 102.000.000 Ft névértékű tőkeemeléssel növelt saját tőke 7,51%-a.

A vonatkozó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

Navigation