Tájékoztatás nagy összegű pozíció változásról

2017. május 26.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

Az ALTERA Nyrt. saját tőkéjének 5%-át meghaladó pozíciókban az alábbi változás állt be.

A Társaság 2017. május 25-én nyereséggel értékesített 6.100 db Jinko Solar részvényt, így ezen pozíciók összértéke nullára csökkent.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

Navigation