Tájékoztatás felszámolási eljárás megindításáról

2015. április 21.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Társaság Közzétételi Szabályzata alapján, az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.01­10­047350, székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 43. II. em. 3.) tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy követelései érvényesítése céljából, 2015. április 3­-án felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet terjesztett elő a BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 03­10­100448, székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti körút 27/A.) ellen a Kecskeméti Törvényszéken.

Társaságunkat a Kecskeméti Törvényszék kérelmünk befogadásáról és az eljárás megindításáról 2015. április 20. napján tájékoztatta.

A vonatkozó közzététel megtekinthető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

Navigation