Tájékoztatás a Btel elleni felszámolási eljárás megszüntetéséről

2015. május 28.

 

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Társaság Közzétételi Szabályzata alapján, az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.0110047350, székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 43. II. em. 3.) az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Befektetőit.

Mint azt korábban közzétette, az ALTERA Nyrt. 2015. április 3-án követelései érvényesítése céljából felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet terjesztett elő a BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 0310100448, székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti körút 27/A.) ellen a Kecskeméti Törvényszéken.

A Cégközlönyben 2015. május 20-án megjelent közzététel szerint a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 7.Fpk.03-14-000471/25. számú, 2015. április 23. napján jogerőre emelkedett végzésével a BUSINESS TELECOM Nyrt., mint adós felszámolását főeljárásként elrendelte.  A felszámolás kezdő időpontja 2015. május 20.

Tekintettel arra, hogy a felszámolási eljárás lefolytatása a Bács-Kiskun Megyei Bíróság hatáskörébe tartozik, így a Kecskeméti Törvényszéknél Társaságunk kérte a felszámolási eljárás megszüntetését.

A vonatkozó közzététel megtekinthető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

Navigation