Tájékoztatás az ALTERA Nyrt. közgyűlési időpontjának változásáról

2015. március 06.

Az ALTERA Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 43. II/3., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047-350; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton tájékoztatja tisztelt Részvényeseit és a Befektetőket, hogy a Társasági eseménynaptárban előzetesen publikált évi rendes közgyűlésének időpontja megváltozott.

Ennek megfelelően az ALTERA Nyrt. 2015. április 30-án tartja meg évi rendes közgyűlését.

Budapest, 2015. március 6.

ALTERA Nyrt.

Navigation