Tájékoztatás az ALTERA Nyrt. 2014. évi jelentés közzétételének időpontváltozásáról

2015. március 09.

Az ALTERA Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 43. II/3., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047-350; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton tájékoztatja tisztelt Részvényeseit és a Befektetőket, hogy a Társasági eseménynaptárban előzetesen publikált 2014. évi jelentés közzétételének időpontja megváltozott.

Ennek megfelelően az ALTERA Nyrt. 2015. április 9-én teszi közzé éves beszámolóját.

Budapest, 2015. március 9.

ALTERA Nyrt.

Navigation