Rendkívüli tájékoztatás 10%-ot meghaladó mértékű részesedés változásról

2017. október 16.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A Társaság a hozzá 2017. október 16. napján tőzsdezárás után érkezett bejelentés szerint tájékoztatja a tisztelt befektetőket és a tőzsdei közvéleményt a Tpt. 61. §. (3) bekezdésében meghatározott tulajdonosi és szavazati arányra vonatkozó küszöb átlépéséről. A Lehn Consulting AG a mai napon 10%-ot meghaladó részesedést szerzett az ALTERA Nyrt-ben, az alábbi sorozatú és darabszámú részvények megszerzésével:

– 275 db “B” sorozatú osztalékelsőbbségi (ISIN: HU0000118849) részvény, valamint

– 34.680 db “C” sorozatú törzsrészvény (ISIN: HU0000115308)

Egyúttal Iváncsics Pál igazgatósági tag 25 db és a KEVE Zrt. (képviseli: Szabadhegy Kristóf igazgatósági tag) 250 db “B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényt értékesített, így részesedésük az osztalékelsőbbségi részvénysorozaton belül 0-ra csökkent.

A fentiek alapján a Lehn Consulting AG a – a “B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények 11%-ával – míg a “C” sorozatú törzsrészvényvek esetében teljes kibocsátott alaptőke 10,07%-val, az összes szavazatra jogosító részvény 10,07%-val.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

 

Navigation