Rendkívüli tájékoztatás

2015. február 25.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a Társaság befektetési tevékenységét érintő piaci eseményről

Az ALTERA Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 43. II/3., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047-350; a továbbiakban: „Társaság”) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (a továbbiakban: Tpt.), valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008.(VIII.15.) PM rendelet 4. számú melléklete alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról.

A Magyar Nemzeti Bank 2015. február 24-én közleményben tudatta, hogy az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a BUDA-CASH Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét ideiglenes intézkedés keretében azonnali hatállyal felfüggesztette, illetve felügyeleti biztosokat rendelt ki a BUDA-CASH Brókerházhoz.

A jegybank arról is rendelkezett, hogy az ügyfelek értékpapírjai és pénzeszközei feletti rendelkezési jogosultságot ideiglenesen szünetelteti. Az ideiglenes intézkedések várhatóan a jegybanki vizsgálat lezárásáig maradnak érvényben.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy jelenleg az ALTERA több külföldi és hazai befektetési szolgáltató, bank és brókercég – köztük a BUDA-CASH Brókerház Zrt. – számlavezetési szolgáltatását is igénybe veszi. A BUDA-CASH Brókerház Zrt. közvetlen érdekeltségébe tartozó számlákon a Társaság elsősorban az ALTERA Nyrt. saját részvényeit, illetve hosszú távra befektetett eszközeit tartja, ezért a rendelkezési jogosultság ideiglenes felfüggesztése az ALTERA Nyrt. befektetési tevékenységét korlátozott mértékben érinti.

A Társaság a helyzettel kapcsolatos hivatalos információkról folyamatosan tájékoztatja a tisztelt befektetőket.

Budapest, 2015. február 25.

ALTERA Nyrt.

Navigation