Rendkívüli tájékoztatás testületi tagok lemondásáról

2018. november 26.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja. A Társaság igazgatósági tagjai: Prutkay Zoltán – IT elnök, dr. Csizma László – IT tag; Kovács Attila Gábor – IT tag, és felügyelőbizottsági / audit bizottsági tagjai: Lakatos Julianna FB/AB elnök; Szabó Orsolya – FB/AB tag, Kalmár Zoltán – FB/AB tag – a mai nappal benyújtották lemondásukat, melyek a 2018. december 17-i rendkívüli közgyűlés, annak határozatképtelensége esetén a 2019. január 4-re meghirdetett megismételt közgyűlés elfogadó határozatával lépnek érvénybe.

A Társaság új bizottsági tagjait, a 2018. december 17-re / 2019. január 4-re meghirdetett rendkívüli
közgyűlés fogja megválasztani.

A kapcsolódó közzététel a BÉT és a kozzetetelek.hu-n is megtalálhatók.

ALTERA Nyrt.

Navigation