Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

2017. november 20.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1121 Budapest, Normafa út 7.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A Freeway Limited 2017. november 20-i értesítése alapján a Freeway Limited 24.219 db ALTERA törzsrészvényt adott el, így a tulajdonában lévő ALTERA részvények mennyisége 0 db törzsrészvényre változott.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

Navigation