Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

2017. december 11.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1121 Budapest, Normafa út 7.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A Lehn Consulting AG 2017. december 11-i tranzakciója alapján 37.159 db ALTERA törzsrészvényt vásárolt tőzsdén kívüli ügylet keretében, így a tulajdonában lévő ALTERA törzsrészvények mennyisége 75.337 db törzsrészvényre változott. Részesedése a Társaságban a szavazatelsőbbségi és osztalékelsőbbségi részvényekkel együtt, átlépte a 20%-os küszöbértéket. Az ügyletet követően az összes kibocsátott törzsrészvényre nézve a részesedése 21,88%, a teljes kibocsátott alaptőke 23,33%-a. A Lehn Consulting AG szavazati aránya a kibocsátott törzsrészvények szavazati joggal rendelkező törzsrészvények 22,53%-val, míg az összes szavazati joggal rendelkező részvények 24,03%-val rendelkezik.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

Navigation