Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

2017. október 19.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

Nagy Imre részvényes 2017. október 19-én Társasághoz érkezett értesítése alapján az elmúlt napokban 13.000 db ALTERA részvényt értékesített. A tranzakciókat követően 2017. október 18-án a tulajdonában lévő ALTERA részvények mennyisége 32.000 db törzsrészvényre változott.

Korábbi 13,07%-os részesedése a Társaságban 10%-os küszöbérték alá csökkent, amely a törzsrészvények 9,43%-a, a teljes kibocsátott alaptőke 9,29%-a, és a szavazatokra feljogosító részvények 9,29%-a.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

Navigation