Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

2017. október 20.

 

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A Freeway Limited 2017. október 20-i értesítése alapján a Freeway Limited 20.611 db ALTERA törzsrészvényt adott el, így a tulajdonában lévő ALTERA részvények mennyisége 24.219 db törzsrészvényre változott. Részesedése a Társaságban 10%-os küszöbérték alá csökkent, amely a törzsrészvények 7,14%-a, a teljes kibocsátott alaptőke 7,03%-a, és a szavazatokra feljogosító részvények 7,03%-a.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

Navigation