Tájékoztatás vezetői részvény tranzakcióról

2017. október 20.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 28/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást adja.

Szabó Barnabás, az ALTERA Nyrt. igazgatóságának elnöke 2017. október 20-án 1.875 db ALTERA “A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény-t (ISIN: HU0000115290) adott el a Lehn Consulting AG részére, befektetési szolgáltató igénybevétele nélkül, tőzsdén kívüli ügylet keretében.

A tranzakció lezárultát követően Szabó Barnabás:

      0 db ALTERA “A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvénnyel,

      0 db ALTERA “B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvénnyel,

1.466 db ALTERA “C” sorozatú törzsrészvénnyel rendelkezik.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

Navigation