Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

2017. október 20.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A Lehn Consulting AG a mai napon részesedést szerzett az ALTERA Nyrt-ben, az alábbi sorozatú és darabszámú részvények megszerzésével:

  • 625 db “A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényt (ISIN: HU0000115290) vásárolt az AWM Pénzügyi Holding Zrt-től
  • 1.875 db “A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényt (ISIN: HU0000115290) vásárolt Szabó Barnabástól
  • 2.225 db “B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényt (ISIN: HU0000118849) vásárolt az AWM Pénzügyi Holding Zrt-től.

   A fentiek alapján a Lehn Consulting AG

  • 2.500 db  “A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvénnyel, valamint
  • 2.500 db  “B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvénnyel rendelkezik.

Ennek megfelelően a mai naptól a Lehn Consulting AG rendelkezik mindkét elsőbbségi részvénysorozat összes részvényével.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

Navigation