Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

2018. december 12.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja. A TEXBER Ingatlanforgalmazó Kft. 2018.12.07-én megszerezte az “A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvények 100%-át – 25.000 db-ot -, és a “B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények 100%-át – 25.000 db-ot -.

A tranzakció következtében a TEXBER Kft.-én keresztül Veres Tibor befolyása alá kerültek az “A” és “B” sorozatú elsőbbségi részvények.

A TEXBER Kft. tulajdonában lévő, az ALTERA Nyrt. által kibocsátott részvények állománya a tranzakció következtében az alábbiak szerint alakult:
“A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény: 25.000 db

“B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény: 25.000 db

“C” sorozatú törzsrészvény: 0 db

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

 

ALTERA Nyrt.

Navigation