Rendkívüli tájékoztatás Igazgatóság elnöke, Felügyelőbizottság elnöke, valamint Audit Bizottság elnöke személyének megváltozásáról

2018. december 19.

Az AutoWallis Nyrt. (korábbi neve: ALTERA Nyrt.; a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt
közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást adja.
A Társaság ezúton értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2018. december 17. napjával a Társaság
• Igazgatósága által az Igazgatóság elnökének Müllner Zsolt;
• Felügyelőbizottsága által a Felügyelő Bizottság elnökének Chikán Attila László;
• Audit Bizottsága által az Audit Bizottság elnökének Chikán Attila László
került megválasztásra.

A kapcsolódó közzététel elérhető a BÉT és a kozzetetelek.hu oldalakon.

AutoWallis Nyrt.

Navigation