Rendkívüli tájékoztatás előrehaladott tárgyalások ingatlanbefektetés kapcsán

2016. április 28.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 – Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján, és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Társaság Közzétételi Szabályzata alapján, közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Befektetőit és a tőzsdei közvéleményt.

Az ALTERA Nyrt. előrehaladott tárgyalásokat folytat egy nagy értékű, fővárosi kereskedelmi ingatlan megvásárlásáról. Az ügylet lezárására várhatóan 2016 második felében kerül sor.  

A tárgyalások eredményéről a Társaság a tisztelt Részvényeseket tájékoztatni fogja.

A vonatkozó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu-n, valamint a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

Navigation