Közlemény zártkörű részvényjegyzés lezárásáról

2014. október 30.

KÖZLEMÉNY

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068, Budapest Benczúr utca 43. II/3., adószám: 23846085-2-42, cégjegyzékszám:  01-10-047-350,  a továbbiakban: Társaság) hivatkozással a Társaság korábbi közleményére, tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság a mai nappal az Igazgatóság 1/2014 (IX.15.) sz. határozata alapján – új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján – jegyzett tőkéjét 304.344.000 Ft-ról 344.344.000 Ft-ra emelte meg.

Az újonnan kibocsájtásra kerülő 40.000 db 1000 Ft névértékű egy részvénysorozatba („C” sorozat) tartozó dematerializált törzsrészvény vonatkozásában a tisztelt Részvényesek elsőbbségi jogukkal nem éltek, így az új részvényeket az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tevő Mercer Ltd. veszi át. A tőkeemelés cégbírósági bejegyzése és a részvények keletkeztetése ügyében a Társaság Igazgatósága intézkedik.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy az újonnan kibocsátásra kerülő részvények kibocsátási értékét a Mercer Ltd. teljes egészében befizette.

 

Budapest, 2014. október 30.

Navigation