Időközi mérleg és beszámoló megszüntetése

2016. november 16.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 – Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján, és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Társaság Közzétételi Szabályzata alapján, közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Befektetőit és a tőzsdei közvéleményt.

A tőkepiaci törvény változása alapján az ALTERA Nyrt. 2017. január 1-től megszünteti az első és harmadik negyedéves beszámolók készítését.

Az ehhez kapcsolódó közzétetelek megtalálhatók közzétételek.hu-n és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

Navigation