Havi BVPS közlés megszüntetése

2016. november 10.

Az ALTERA Nyrt. igazgatósága 2016. október 21-i testületi ülése alkalmával akként döntött, hogy – tekintettel a fennmaradt Buda-Cash kintlévőség megtérülésének időbeni és összegszerű bizonytalanságára, – a Társaság a továbbiakban nem teszi közzé a Társaság havi BVPS adatát.

A kapcsolódó bejegyzés megtekinthető a BÉT honlapján és a www.kozzetetelek.hu oldalon.

ALTERA Nyrt.

 

 

Navigation