Alaptőke nagysága és szavazati jogok száma

2018. január 02.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1121 Budapest, Normafa út 7.; a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a Befektetőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján a 2017. december 31-i állapot szerint.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

Navigation