Alaptőke nagysága és szavazati jogok

2015. április 01.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest, Benczúr u. 43., II./3 ; a továbbiakban:„Társaság”) tájékoztatja a Befektetőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján a 2015. március 31-i állapot szerint: A Társaság alaptőkéje, részvényei:

Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Darabszám Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (szavazatelsőbbségi részvény) 1000 Ft 2500 db 2 500 000 Ft
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény) 1000 Ft 2500 db 2 500 000 Ft
„C” sorozat (törzsrészvény) 1000 Ft 339 344 db 339 344 000 Ft
Alaptőke összesen 344 344 db 344 344 000 Ft

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvény- sorozat Kibocsátott darabszám Szavazati jogra jogosító részvények Szavazati jog (részvény/db) Összes szavazati jog Saját részvények száma
„A” sorozat (szavazatelsőbbségi részvény) 2500 db 2500 db 1* 2500 0 db
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény) 2500 db 2500 db 1 2500 0 db
„C” sorozat (törzsrészvény) 339 344 db 339 344 db 1 339 344 43 948 db
Összesen 344 344 db 344 344 db 1 344 344 43 948 db

* A Társaság Alapszabálya szerint: „…minden 1000 Ft névértékű szavazatelsőbbségi jogot (vétójogot) biztosító részvényfajtába tartozó részvénye 1 szavazatra jogosít, azzal a megkötéssel, hogy Közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbséget biztosító részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett hozható meg.”

ALTERA Nyrt.

Navigation